Tyrone

تیرآهن علاوه بر مهمترین نوع پروفیل ساختمان، یکی از مهمترین ویژگی ها و اجزای ساختمان هم بشمار می رود به همین خاطر است که خرید تیرآهن مهم است و باید دقت داشت. این محصول به دو دسته تقسیم میشوند:

 1- معمولی که با علامت اختصاری I و یا NP نوشته شده است

 2- تیر آهن بال پهن نیز با علامت H و یا IPB نوشته می شود که ارتفاع و بال آن مساوی می باشد.


تیرآهن های معمولی، ارتفاعی معادل 80 تا 600 میلی متر دارند که البته بیشتر عرضه می شود چون موارد استفاده ی  زیادی از قبیل استفاده در ستون ها، خرپاها، نعل درگاه ها، بیم ها، پوشش سقف ها و پل های لانه زنبوری است.این محصول به سه صورت یافت می‌شود:

1- تیرآهن IPE (استاندارد اروپا و ایران)

2- تیرآهن INP (استاندارد چین و روسیه)

3- تیرآهن IPB (بال پهن)


تیر آهن IPE و INP ارتفاعی معادل ۸۰–۶۰۰ میلی متر و تیرآهن IPB ارتفاعی برابر با ۱۰۰–۱۰۰۰ میلی متر دارد.

 تیرآهن معمولی و البته استاندارد I شکل در ایران موجود می باشد. این تیرآهن بر طبق استانداردهای اروپا تولید شده و ضخامت بال آن ثابت می باشد.


تیرآهن INP

تیرآهن I شکل طبق استاندارهای روسیه و چین ساخته می شود و ضخامت بال آن با فاصله گرفتن از جان تیرآهن کمتر می شود.


تیرآهن IPB

تیرآهن H شکل یا تیر آهن‌های عریض تر به گونه ای هستند که در آنها طول بال‌ها نسبت به تیرآهن‌های IPE بیشتر شده است.

نکته: علامت L نشان دهنده سبک بودن و علامت V نشان دهنده سنگین بودن تیرآهن می‌باشد. به عنوان مثال IPBV نشان دهنده ی تیرآهن های عریض و سنگین و IPBL نشان دهنده ی تیرآهن های عریض سبک می‌باشد.


تیر آهن  IPE : این تیر آهن ها در ایران و کشور های اروپایی تولید می شود و شکل آن ها I مانند است همچنین ضخامت بال های آن هم تغییر پذیر نمی باشد.

تیر آهن INP: اغلب این تیر آهن ها در بازار های چین و روسیه تهیه و عرضه می شود. این تیر آهن ها I  مانند هستند و هرچه ضخامت بال های آن ها نسبت به جان تیر آهن کمتر باشد، ضخامت بال های آن نیز کمتر میشود.

تیر آهن IPB: تیر آهن عریض یا بال پهن H شکل است که طول بال ها نسبت به تیر آهن  IPE بزرگ تر می باشد.

هنگامی که کلمه ی لاتین V در کنار نام تیر آهن قرار می گیرد به معنای آن است که تیر آهن سنگین وزن می باشد IPBv  و هرگاه که حرف L در کنار نام تیر آهن قرار گرفته باشد بدان معناست که تیر آهن سبک وزن می باشد.


معمولا در کارخانه های ساخت تیر آهن از دو نوع استاندارد پیروی می‌ شود:

۱ – استاندارد IPE

۲ – استاندارد INP