day

سیر کاهشی دلار و شاخص بورس جهانی در بازار طی یک هفته اخیر:

هفته گذشته شاخص بورس و دلار بازار دچار نوساناتی بود از جمله کاهش بوده است که نتیجه ی که میتوان از این جمله گرفت آن است که در پی نوسانات بوجود آمده در بازار، در طی یک هفته اخیر شاهد کاهش دلار و شاخص بورس جهانی بودیم، که این تغییرات و نوسان های موجود، تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها دارد.  دلار در اول هفته با قیمت 28.450 هزار تومان معامله میشد در حالی که در روزهای پایانی هفته شاهد کاهش قیمت به واحد 28.080 هزار تومان بودیم و این سیر کاهشی دلار به طبع بر روی بازار تاثیر مستقیمی دارد.

با ما با تحلیل بازار در هفته سوم دی ماه همراه باشید:


میلگرد:

در هفته که گذشت ما شاهد کاهش دلار نقدی از 29.730 تومان به قیمت 29.430 تومان بودیم که تاثیر آن بر بازار، ثبات قیمت را به همراه داشت.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول میلگرد 8 آجدار A2 ابهر طی یک هفته اخیر با قیمت 15.700 تومان سپری شد.


ورق:

در هفته ی که گذشت، شاهد افزایش 1000 تومانی قیمت برای دلار نقدی و افزایش 600 تومانی برای بازار فولاد بودیم.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، ورق 3 میل برش خورده مبارکه، هفته گذشته 23.100 تومان بوده و در این هفته شاهد قیمت 23.700 هستیم.


تیرآهن و هاش:

در هفته ی که گذشت، بازار ارز 850 تومان کاهش و بازار فولاد با 10تومان افزایش سپری شد.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول تیرآهن IPE 12 ذوب آهن 125 کیلویی، در هفته گذشته قیمت 2.140.000 تومان و در این هفته قیمت  2.150.000 تومان را شاهد بودیم.


نبشی و ناودانی:

در هفته ی که گذشت، دلار با قیمت 29.200 تومان شروع شد و تا امروز با کاهش 1.470 تومانی همراه بود که تاثیرات آن بر بازار فولاد کاهش قیمت را به همراه داشت.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول نبشی7 گ5 شش متر، در طی یک هفته با قیمت 16.350  تومان سپری کرد.

محصول ناودانی 12 تبریز 6 متری، هم(سکوت) به همین روال یعنی 17.300 تومان را پشت سر گذاشت.


پروفیل:

در هفته ی که گذشت، دلار با قیمت 28.550 تومان شروع کرد و در طی یک هفته با کاهش 820 تومانی رو به رو شد که این کاهش با کاهش قیمت در بازار فولاد مواجه شد.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول پروفیل چارچوب ساده، هفته گذشته قیمت 25.150 تومان و در هفته جاری تا قیمت 25.050 پیش رفت.


لوله:

در هفته که گذشت ما شاهد کاهش دلار نقدی، به قیمت 280 تومان بودیم، البته این تغییرات در بازار فولاد، چندان بی تاثیر نبوده و افزایش قیمت 100 تومانی را به همراه داشت.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، در هفته گذشته قیمت لوله صنعتی  با 25.700 تومان معامله گردید در حالی که در این هفته با قیمت  25.800 تومان تمام معاملات خود را بست.