fourth

در هفته گذشته شاخص بورس بازار دچار نوساناتی بود که در نهایتا به یک روند صعودی ختم شد که در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم این تغییرات و نوسان های بوجود آمده تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها گذاشت. به طور مثال دلار نقدی اول هفته 26.670 تومان بوده در حالی که در روزای پایانی شاهد افزایش قیمت به واحد 27.000 هزار تومان بودیم و این روند افزایشی دلار به طبع بر روی بازار تاثیر مستقیمی می گذارد.

با ما با تحلیل بازار در هفته چهارم بهمن ماه همراه باشید:


میلگرد:

در هفته که گذشت ما شاهد کاهش دلار نقدی از 28.880 تومان به قیمت 26.240 تومان بودیم که تاثیر آن بر بازار، کاهش 200 تومانی را به همراه داشت.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول میلگرد 8 آجدار A2 ابهر طی هفته گذشته با قیمت 16.100 تومان شروع و در آخر هفته را با 15.900 به پایان رسید.

ورق:

در هفته ی که گذشت، شاهد افزایش 110 تومانی قیمت در بازار ارز و همچنین 500 تومانی در بازار فولاد بودیم.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، ورق 3 میل برش خورده مبارکه، هفته گذشته 22.800 تومان بوده و در این هفته با قیمت 23.300 تومان معاملات خود را شروع کرد.


تیرآهن و هاش:

در هفته ی که گذشت، بازار ارز 140 تومان کاهش را تجربه کرد و این کاهش بر فولاد هم تاثیر منفی برجای گذاشت.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول تیرآهن IPE 12 ذوب آهن 125 کیلویی، هفته گذشته قیمت 2.200.000 تومان و این هفته با قیمت 2.170.000 به معاملات خود ادامه میدهد


نبشی و ناودانی:

در هفته ی که گذشت، دلار با قیمت 26.240 تومان شروع شد و تا امروز با افزایش 200 تومانی همراه بود ولی تاثیرات آن بر بازار تقریبا ثبات قیمت را بهمراه داشت.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول نبشی7 گ5 شش متر، یک هفته اخیر را با قیمت 16.350 سپری کرد و همچنان ادامه میدهد.

محصول ناودانی 12 تبریز 6 متری، هفته گذشته 17.200 تومان و این هفته 17.300 را شاهدیم.


پروفیل:

در هفته ی که گذشت، دلار با قیمت 26.550 تومان شروع کرد و در طی یک هفته با کاهش 110 تومانی رو به رو شد که کاهش را برای بازار بهمراه داشت

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول پروفیل چارچوب ساده، در هفته اخیر قیمت 23.400  و روزای پایانی قیمت 23.200 را شاهد بودیم.


لوله و اتصالات:

در هفته که گذشت ما افزایش دلار نقدی، به قیمت 150 تومان بودیم، که البته این تغییرات در بازار فولاد باعث کاهش قیمت شد.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، طی هفته گذشته قیمت لوله صنعتی با 23.800 شروع و با قیمت 23.500 تومان معاملات بسته شد.