galvanized

ورق گالوانیزه به دلیل خواص منحصر به فرد خود از قبیل مقاومت در برابر خوردگی و سختی سطح، امروزه در صنایع مختلف به صورت گسترده ای استفاده می شود. از جمله موارد استفاده ورق گالوانیزه می توان به استفاده در صنایع غذایی، صنایع خودروسازی، ساختمانی، هواپیما، منابع ذخیره آب و …. اشاره کرد.


فرمول محاسبه وزن ورق گالوانیزه

 طول ورق (متر) * عرض ورق (میلی متر) * ضخامت ورق (میلی متر) * عدد چگالی آهن / 1000


 چگالی آهن به میزان 7.86 می باشد ولی در محاسبات ورق های گالوانیزه ایرانی چگالی را  8 در نظر میگیرند. که استفاده از این فرمول در محاسبه وزن آهن آلات تا حد زیادی دقیق می باشد.


• ضخامت ورق

به طور کلی جدول وزن ورق گالوانیزه براساس پارامتر ضخامت (T) دسته بندی شده است. ضخامت ورق از میزان ضخامت فولاد تشکیل دهنده گرفته شده است و با توجه به ضخامت ورق مورد نظر و سایر پارامترها در جدول می توانید وزن ورق گالوانیزه را تعیین نمایید.

 

• عرض ورق

قسمت کوچک تر ورق را عرض آن می نامند که نسبت به طول بعد کمتری دارد. ابعاد ورق های موجود در بازار معمولا به صورت یکنواخت می باشد و عرض آن ها معمولا به میزان 1.25، 1.5 و 2 متر موجود است. این بعد از ورق در شکل با W نشان داده شده است.


• طول ورق

پارامتر بزرگ تر ورق را طول (L) آن می نامند که نسبت به عرض اندازه بیشتری دارد. واحد آن در محاسبات به صورت متر در نظر گرفته می شود. طول ورق های موجود در بازار عمدتا به میزان 6 متر می باشد.

.