weight

ورق آلومینیوم به طور مستقیم و بدون واسطه از شمش آلومینیوم توسط فرآیند نورد گرم تولید و ساخته می‌شود. در این فرآیند، ابتدا شمش آلومینیوم در دمای بسیار بالا گرم می‌شود و بعد از آن با هدف افزایش طول، از میان غلتک‌ها عبور داده شده و در نتیجه، ضخامت ورق آلومینیوم کاهش پیدا می‌کند.