تحلیل هفتگی

تحلیل میلگرد:  

در هفته گذشته بازار با کاهش دلار شروع به کار کرد که همین امر سبب کاهش 50 تا 200 تومانی قیمت میلگرد گردید. به طور مثال میلگرد 8 آجدار A2 ابهر بر اساس نمودار قیمت سایت آهن نت:  15.700 تومان اعلام شده است.

روند ثبات قیمت تا چند روزی ادامه یافت تا اینکه در اواخر هفته یعنی 3شنبه 15 تیر، با  افزایش دلار شاهد تغییر چشم گیری در بازار فولاد به ویژه میلگرد بودیم که افزایش قیمت 50 تا 100 تومانی را با خود بهمراه داشت. قیمت میلگرد 8 آجدار به 15.800 رسید و این افزایش قیمت تا پایان هفته ادامه داشت طوری که میلگرد با قیمت 15.850  برای هفته گذشته بسته شد.


تحلیل ورق:

هفته دوم تیر ماه بازار شاهد بی ثباتی قیمت بوده است یعنی هم کاهش، ثبات و افزایش قیمت را همراه داشته است و در هفته سوم هم با افزایش شروه شد ولی پیشبینی که میشود تا اخر هفته برای قیمت این محصول که دوباره شاهد نوساناتی همچون نوسانات هفته گذشته باشیم.

در سایت آهن نت بر اساس نمودار قیمت این محصول هر روز شاهد یه روند قیمت بودیم برای مثال: ورق 4 میل برش خورده مبارکه، در تاریخ 13و 14 تیرماه با ثبات قیمت به ارزش 22.500 ولی در دو روز بعدی، یعنی 15 و 16 با افزایش قیمت نسبت به دو روز گذشته و همراه با ثبات قیمت به ارزش 22.600 رسیده است و در تاریخ 16 تیر با کاهش 100 تومانی که در نهایت آخر هفته 17 تیرماه روز پنجشنبه با افزایش 100 تومان و برگشت به قیمت روز گذشته به فروش رسید. این قیمت در هفته سوم، 19تیرماه دوباره با کاهش 100 تومانی فعالیت خود را آغاز کرد.


تحلیل تیرآهن:

در هفته گذشته بازار دو مرحله قیمت را پشت سر گذاشت، یعنی با کاهش و ثبات قیمت همراه بود ولی اکنون در این هفته با افزایش  چشمگیر قیمت رو به رو هستیم.  به عبارتی دیگر بازار در هفته ی دوم تیر فعالیت خود را تقریباً با ثابت بودن قیمت ها ادامه و خاتمه داد ولی در هفته سوم با افزایش قیمت فعالیت خود را شروع کرد.

به استناد از سایت آهن نت، تیرآهن IPE 12 ذوب آهن 125 کیلویی، در اوایل هفته گذشته یعنی در تاریخ  12 و 13 تیرماه 1.850.000 تومان بوده است و از 14 تا 17 تیر به مدت 4 روز ثبات قیمت به ارزش 1.840.000 تومان تمام شد. ولی در هفته جاری قیمت همین محصول در سایت آهن نت با افزایش قیمتی که به همراه داشته به ارزش 1.880.000 تومان به فروش رسیده است.


تحلیل نبشی و ناودانی:

هفته گذشته بازار با ثبات قیمت شروع شد و تا آخر هفته با این روند پیش رفت ولی در هفته جاری با افزایش چشم گیری شروع به فعالیت کرد و روز به روز شاهد سیر صعودی این محصول در بازار هستیم.

بر اساس نمودار قیمت در سایت آهن نت، نبشی7 گ5 شش متر، در هفته گذشته 16.550 تومان بود و این قیمت تا آخر هفته ادامه داشت ولی در هفته سوم، همین محصول با افزایش قیمت شروع شد و همچنان با روندی صعودی به کار خود ادامه میدهد. به طور مثال 19 تیرماه قیمت  17.250 تومان که این قیمت در روز بعدی به 17.550  تومان و در نهایت آخرین قیمت  نبشی7 گ5 شش متر طبق سایت آهن نت، 17.850 تومان اعلام شده است.


تحلیل پروفیل:

هفته گذشته بازار با ثبات قیمت شروع به فعالیت کرد و این روند تا آخر هفته ادامه داشت ولی در هفته جاری نه تنها شاهد افزایش قیمت، بلکه شاهد سیر صعودی روزانه قیمت ها هم بودیم.

در سایت آهن نت پروفیل ساختمانی2 میل،  در هفته گذشته با قیمت24.000 تومان به فروش رسید. ولی در هفته سوم، برای همین محصول، شاهد افزایش 700 تومانی از 24.300 به 25.000 بودیم که در 22 تیرماه، مجدد افزایش 700 تومانی را به همراه داشت.


کلمات کلیدی: ورق آجدار، ورق اکسین، ورق مبارکه اصفهان، تیرآهن اصفهان، نبشی فولادی، ورق روغنی، ناودانی اروپایی، پروفیل اصفهان، میلگرد اصفهان، ورق گالوانیزه، هاش ذوب آهن، ورق کاویان