LAST

سیر کاهشی دلار و شاخص بورس جهانی در بازار طی یک هفته اخیر:

هفته گذشته شاخص بورس و دلار بازار دچار نوساناتی بود از جمله کاهش بوده است که نتیجه ی که میتوان از این جمله گرفت آن است که در پی نوسانات بوجود آمده در بازار، در طی یک هفته اخیر شاهد کاهش دلار و شاخص بورس جهانی بودیم، که این تغییرات و نوسان های موجود، تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها دارد.  دلار در هفته گذشته با قیمت 30.190 هزار تومان معامله میشد در حالی که در روزهای پایانی هفته شاهد کاهش قیمت به واحد 30.110 هزار تومان بودیم و این سیر کاهشی دلار به طبع بر روی بازار تاثیر مستقیمی دارد.

با ما با تحلیل بازار در هفته آخر آذر ماه همراه باشید:


میلگرد:

در هفته که گذشت ما شاهد افزایش دلار نقدی از 30.060 تومان به قیمت 30.110 تومان بودیم و تاثیرات آن بر روی بازار باعث کاهش  400 تومان قیمت بوده است.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول میلگرد 8 آجدار A2 ابهر در هفته گذشته با قیمت 16.400 تومان و این هفته با قیمت 16.000 به فروش رسید.


ورق:

در هفته ی که گذشت، شاهد روندی نزولی در بازار ارز و فولاد بودیم که به ترتیب 80 تومان برای دلار نقدی و 300 تومان کاهش قیمت برای بازار فولاد بود.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، ورق 3 میل برش خورده مبارکه، هفته گذشته 25.100 تومان بوده و در این هفته شاهد قیمت 24.800 هستیم.


تیرآهن و هاش:

در هفته ی که گذشت، بازار ثبات قیمت را تجربه کرد در حالیکه دلار نقدی با افزایش همراه بود. بطور کل میتوان گفت در دو هفته اخیر این محصول بدون تغییر همچنان به معاملات خود ادامه میدهد.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول تیرآهن IPE 12 ذوب آهن 125 کیلویی، در هفته گذشته قیمت 2.200.000 تومان و در این هفته هم قیمت  2.200.000 تومان را شاهد بودیم.


نبشی و ناودانی:

در هفته ی که گذشت، دلار با قیمت 29.700 تومان شروع شد و تا امروز با افزایش 130 تومانی همراه  بود که تاثیرات آن بر بازار فولاد کاهش قیمت را به دنبال داشت.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول نبشی7 گ5 شش متر، در هفته گذشته ما شاهد قیمت17.200 تومان و این قیمت در هفته جاری به 16.800  تومان رسید.

محصول ناودانی 12 تبریز 6 متری، در هفته گذشته  17.500تومان بوده است و در هفته جاری با قیمت 16.300 به کار خود ادامه میدهد.


پروفیل:

در هفته ی که گذشت، دلار با قیمت 30.410 تومان شروع کرد و در طی یک هفته با کاهش قیمت رو به رو شد ولی این کاهش ثبات قیمت را برای بازار فولاد به ارمغان داشت.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول پروفیل چارچوب ساده، هفته گذشته قیمت 26.350 تومان و تا هفته جاری با همین قیمت پیش رفت.


لوله:

در هفته که گذشت ما شاهد کاهش دلار نقدی، به قیمت 80 تومان بودیم، البته این تغییرات در بازار فولاد، چندان بی تاثیر نبوده و کاهش قیمت 500 تومانی را به همراه داشت.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، در هفته گذشته قیمت لوله صنعتی  با 25.700 تومان معامله گردید در حالی که در این هفته با قیمت  25.200 تومان تمام معاملات خود را بست.