میلگرد

میلگرد

میلگرد یا آرماتور محصول فولادی فرآیند نورد گرم است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول دارای ویژگی های مهندسی ذیل است:

مقاومت تسلیم عبارت است از مقدار تنشی که در آن بدون افزایش بار ، طول نمونه فولادی افزایش می یابد و تنش تسلیم یا مقاومت تسلیم یا مقاومت جاری را با f y نمایش می‌دهند.

مقاومت کششی از تقسیم حداکثر بار ثبت شده در آزمایش کشش بر سطح مقطع اولیه به دست می‌آید
طبقه بندی فولاد میلگرد در کشورها متفاوت است و فولاد میلگرد با استانداردهای متفاوتی تولید می‌شوند و در هر استانداردی طبقه بندی مشخصی در ارتباط با خواص مکانیکی فولادها می باشد. فولادی که در ایران تولید می‌شود مطابق با استاندارد روسی هستند که به سه گروه تقسیم می‌شود: فولاد نوع A-1، فولاد نوع A-2 و فولاد نوع A-3

فولاد A-1 از نوع صاف بوده و مقاومت تسلیم و مقاومت کششی آن به ترتیب ۲۳۰۰ و۳۸۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. فولاد A-2 از نوع آجدار با مقاومت تسلیم ۳۰۰۰ و مقاومت کششی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع بوده، و فولاد A-3 نیز از نوع آجدار با مقاومت تسلیم ۴۰۰۰ و مقاومت کششی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است.

از لحاظ گوناگونی قطر میلگردها نیز استانداردهای تولید کنندگان مختلف است. در استندارد روسی که در کارخانجات ذوب آهن اصفهان مورد استفاده‌است میلگردها تا قطر ۴۰ میلیمتر ساخته می‌شوند.
رده میلگردهای فولادی: شامل مقاومت مشخصه میلگرد برحسب۲ N ⁄ mm است که پس از حرف s می آید و رده های میلگردها شامل s240، s340، s400 و s500.می شود

انواع میلگردها

میلگرد ساده: سطح این نوع میلگردها صاف است که با علامت Φ نشان داده می شوند،مقاومت فشاری و کششی آن ۲۳ کیلوگرم بر میلی متر مربع می باشد .

میلگرد آجدار: سطح این نوع میلگردها به صورت آجدار در شکل های مختلف می باشد و مقاومت فشاری و کششی آن ۳۲کیلوگرم بر میلی متر مربع است که با علامت Φ نشان داده می شوند .

نکته ۱ : قطر میلگرد از ۶، ۸، ۱۰ تا ۵۰ میلی متر است .

نکته ۲ : میلگردهای که قطر کمتر از ۶ میلی متر دارند مفتول نام دارند .

نکته ۳ : میلگردها از قطر ۶ تا ۱۲ میلی متر برای ساخت (خاموت)،و از قطرهای ۱۰ تا ۵۰ میلی متر جهت کاربرد در تیرها،ستون ها،دال ها (سقفها)، فنداسیون ها و . . . استفاده می شود .

 

میلگردآجدار

بیشتر در مصارف ساختمانی و سازه های بتنی از جمله در فونداسیون ها ، ستون ها، دیواره ها، تیرکهای سقف ، دالها و سایر مقاطع که باید نیروهای فشاری و کششی را تحمل کنند جهت افزایش مقاومت کششی بتن استفاده می شوند و اکثر به شکل میلگرد طولی و یا خاموت( جهت جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد طولی) ، سنجاقک (ایجاد مقاومت برشی خاموت ها) ، خرک (در امتداد قرار دادن شبکه های فونداسیون) ، رکابی ( در امتداد نگه داشتن در دیواره ها ) دربتن با کمک بست هایی مفتولی که میلگرد و خاموت را درکنار هم نگه می دارند استفاده می شوند.