فولادهای ساختمانی استاندارد (ایالات متحده)

فولادهای کربنی

A36 -پروفیل‌ها و ورق ساختمانی.

A53 - لوله هاو پروفیل‌های لوله ای ساختمانی.

A500 - لوله هاو پروفیل‌های لوله ای ساختمانی.

A501 -لوله هاو پروفیل‌های لوله ای ساختمانی.

A529 - پروفیل‌ها و ورق ساختمانی.

A1085 - لوله هاو پروفیل‌های لوله ای ساختمانی.

فولادهای کم آلیاژ مقاومت بالا

A441 - پروفیل‌ها و ورق‌های ساختمانی - (جایگزین توسط A572)

A572 - پروفیل‌ها و ورق‌های ساختمانی.

A618 - لوله هاو پروفیل‌های لوله ای ساختمانی.

A992 - کاربردهای ممکن تیرهای مقاطع بال پهن W یا I هستند.

A913 - پروفیل‌های آبدیده بال پهن W (به انگلیسی: Quenched and Self Tempered (QST) W shapes)

A270 - پروفیل‌ها و ورق‌های ساختمانی.

فولادهای مقاوم در برابر خوردگی با آلیاژ کم و مقاومت بالا

A243 - پروفیل‌ها و ورق‌های ساختمانی.

A588 - پروفیل‌ها و ورق‌های ساختمانی.

فولادهای آلیاژی آبدیده

A514 - پروفیل‌ها و ورق‌های ساختمانی.

A517 - دیگهای بخار و مخازن تحت فشار.

فولاد اگلین - اقلام ارزان قیمت هوا فضا و تسلیحات.

فولاد آهنگری شده

A668 - فولاد آهنگری