تیرآهن ذوب

تیرآهن ذوب

امروز اغلب محصولات تالار صنعتی به طور رقابتی انجام شد. پرارزشترین معامله این تالار امروز به تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب) به میزان حدود ۱۱ میلیارد تومان تعلق داشت. این محصول با هشت درصد رقابت نسبت به قیممت پایه، کیلویی ۳۴۷۱ تومان فروخته شد و نسبت به معامله قبلی خود حدود ۰.۲۲ درصد افت قیمت داشت.  

اقتصاد آنلاین - لیلی شهیر؛ تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران امروز چهارشنبه دوازدهم دی ماه، میزبان عرضه عرضه پنج هزار و 500 تن سبد مخلوط، دو هزار و 508 تن سبد میلگرد و سه هزار و 300 تن تیرآهن است. در برابر این میزان عرضه، حجم معاملات این تالار حدود 9020 تن بود که حدود 31 میلیارد تومان ارزش داشت. گفتنی است، این معاملات طی 46 قرارداد انجام شدند. 

امروز اغلب محصولات تالار صنعتی به طور رقابتی انجام شد. پرارزشترین معامله این تالار امروز به تیرآهن 14 تا 18 شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب) به میزان حدود یازده میلیارد تومان تعلق داشت. این محصول با هشت درصد رقابت نسبت به قیممت پایه، کیلویی 3471 تومان و حجم 3300 تن فروخته شد و نسبت به معامله قبلی خود در دهم آبان، حدود 0.22 درصد افت قیمت داشت. 

ذوب آهن اصفهان امروز دو سبد مخلوط با حجم های 2200 تن و 3300 تن را نیز با قیمت پایه 3211‌ تومان (4.13 درصد بالاتر از پایه و قیمت معامله قبلی) عرضه کرد. این محصولات به ترتیب با میانگین قیمت 3330‌ تومان (3.7 درصد بالاتر از پایه) و 3411 تومان( 6.22 درصد بالاتر از پایه) معامله شدند.

کم ارزشترین محصول امروز نیز به سبد میلگرد 18 تا 32 شرکت «فولاد آذربایجان» در حدود 358 میلیارد تومان اختصاص داشت. این محصول امروز به قیمت پایه کیلویی 3260 تومان و حجم 110 تن فروخته شد. این محصول نسبت به معامله قبلی خود (9 دی)، حدود 4.15 درصد افزایش قیمت داشت.